International PHP Conference 2019 - Spring Edition

Imagick::getImageColormapColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageColormapColorReturns the color of the specified colormap index

Descrierea

ImagickPixel Imagick::getImageColormapColor ( int $index )

Returns the color of the specified colormap index.

Parametri

index

The offset into the image colormap.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top