Imagick::getImageGamma

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageGammaGets the image gamma

Descrierea

Imagick::getImageGamma ( void ) : float

Gets the image gamma.

Valorile întoarse

Returns the image gamma on success.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top