ScotlandPHP 2019

Imagick::getImageMatte

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageMatteReturn if the image has a matte channel

Descrierea

Imagick::getImageMatte ( void ) : bool

Returns TRUE if the image has a matte channel otherwise false. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top