Imagick::getImageMatteColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageMatteColorReturns the image matte color

Descrierea

ImagickPixel Imagick::getImageMatteColor ( void )

Returns the image matte color.

Valorile întoarse

Returns ImagickPixel object on success.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top