PHPerKaigi 2019

Imagick::getPointSize

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getPointSizeGets point size

Descrierea

Imagick::getPointSize ( void ) : float

Returns the objects point size property. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.7 sau ulterior.

Valorile întoarse

Returns a float containing the point size.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top