ScotlandPHP 2019

Imagick::getSizeOffset

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getSizeOffsetReturns the size offset

Descrierea

Imagick::getSizeOffset ( void ) : int

Returns the size offset associated with the Imagick object. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Valorile întoarse

Returns the size offset associated with the Imagick object.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top