Imagick::labelImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::labelImageAdds a label to an image

Descrierea

bool Imagick::labelImage ( string $label )

Adds a label to an image.

Parametri

label

The label to add

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top