Imagick::magnifyImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::magnifyImageScales an image proportionally 2x

Descrierea

bool Imagick::magnifyImage ( void )

Is a convenience method that scales an image proportionally to twice its original size.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top