Imagick::mergeImageLayers

(PECL imagick 2.1.0)

Imagick::mergeImageLayersMerges image layers

Descrierea

Imagick Imagick::mergeImageLayers ( int $layer_method )

Merges image layers into one. This method is useful when working with image formats that use multiple layers such as PSD. The merging is controlled using the layer_method which defines how the layers are merged. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.7 sau ulterior.

Parametri

layer_method

One of the Imagick::LAYERMETHOD_* constants

Valorile întoarse

Returns an Imagick object containing the merged image.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top