Imagick::newPseudoImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::newPseudoImageCreates a new image

Descrierea

bool Imagick::newPseudoImage ( int $columns , int $rows , string $pseudoString )

Creates a new image using ImageMagick pseudo-formats.

Parametri

columns

columns in the new image

rows

rows in the new image

pseudoString

string containing pseudo image definition.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
Pekka Jrvinen
4 years ago
See http://www.imagemagick.org/script/formats.php for pseudoString parameter
To Top