Imagick::quantizeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::quantizeImageAnalyzes the colors within a reference image

Descrierea

bool Imagick::quantizeImage ( int $numberColors , int $colorspace , int $treedepth , bool $dither , bool $measureError )

Parametri

numberColors

colorspace

treedepth

dither

measureError

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top