International PHP Conference 2019 - Spring Edition

Imagick::quantizeImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::quantizeImagesAnalyzes the colors within a sequence of images

Descrierea

bool Imagick::quantizeImages ( int $numberColors , int $colorspace , int $treedepth , bool $dither , bool $measureError )

Parametri

numberColors

colorspace

treedepth

dither

measureError

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top