PHP 5.6.7 is available

Imagick::readImageBlob

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::readImageBlobReads image from a binary string

Descrierea

bool Imagick::readImageBlob ( string $image [, string $filename ] )

Reads image from a binary string

Parametri

image

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top