Imagick::render

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::renderRenders all preceding drawing commands

Descrierea

bool Imagick::render ( void )

Renders all preceding drawing commands.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top