Imagick::separateImageChannel

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::separateImageChannelSeparates a channel from the image

Descrierea

bool Imagick::separateImageChannel ( int $channel )

Separates a channel from the image and returns a grayscale image. A channel is a particular color component of each pixel in the image.

Parametri

channel

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top