PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setGravity

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::setGravitySets the gravity

Descrierea

bool Imagick::setGravity ( int $gravity )

Sets the global gravity property for the Imagick object. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.4.0 sau ulterior.

Parametri

gravity

The gravity property. Refer to the list of gravity constants.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top