Imagick::setImageBias

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageBiasSets the image bias for any method that convolves an image

Descrierea

bool Imagick::setImageBias ( float $bias )

Sets the image bias for any method that convolves an image (e.g. Imagick::ConvolveImage()).

Parametri

bias

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top