ScotlandPHP 2019

Imagick::setImageChannelDepth

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageChannelDepthSets the depth of a particular image channel

Descrierea

Imagick::setImageChannelDepth ( int $channel , int $depth ) : bool

Sets the depth of a particular image channel.

Parametri

channel

depth

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top