PHP 5.6.40 Released

Imagick::setImageCompose

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageComposeSets the image composite operator

Descrierea

Imagick::setImageCompose ( int $compose ) : bool

Sets the image composite operator, useful for specifying how to composite the image thumbnail when using the Imagick::montageImage() method.

Parametri

compose

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top