Imagick::setImageGreenPrimary

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageGreenPrimarySets the image chromaticity green primary point

Descrierea

bool Imagick::setImageGreenPrimary ( float $x , float $y )

Sets the image chromaticity green primary point.

Parametri

x

y

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top