Imagick::setImageProperty

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImagePropertySets an image property

Descrierea

bool Imagick::setImageProperty ( string $name , string $value )

Sets a named property to the image. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.2 sau ulterior.

Parametri

name

value

Exemple

Example #1 Using Imagick::setImageProperty():

Setting and getting image properties

<?php
$image 
= new Imagick();
$image->newImage(300200"black");

$image->setImageProperty('Exif:Make''Imagick');
echo 
$image->getImageProperty('Exif:Make');
?>

A se vedea și

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top