Imagick::setImageRenderingIntent

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageRenderingIntentSets the image rendering intent

Descrierea

bool Imagick::setImageRenderingIntent ( int $rendering_intent )

Sets the image rendering intent.

Parametri

rendering_intent

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top