Imagick::setImageScene

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageSceneSets the image scene

Descrierea

bool Imagick::setImageScene ( int $scene )

Sets the image scene.

Parametri

scene

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top