Imagick::spliceImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::spliceImageSplices a solid color into the image

Descrierea

bool Imagick::spliceImage ( int $width , int $height , int $x , int $y )

Splices a solid color into the image.

Parametri

width

height

x

y

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top