Bulgaria PHP Conference

Imagick::transformImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::transformImageConvenience method for setting crop size and the image geometry

Descrierea

Imagick Imagick::transformImage ( string $crop , string $geometry )

A convenience method for setting crop size and the image geometry from strings. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Parametri

crop

A crop geometry string. This geometry defines a subregion of the image to crop.

geometry

An image geometry string. This geometry defines the final size of the image.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Exemple

Example #1 Using Imagick::transformImage():

The example creates a 100x100 black image.

<?php
$image 
= new Imagick();
$image->newImage(300200"black");
$new_image $image->transformImage("100x100""100x100");
$new_image->writeImage('test_out.jpg');
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top