Imagick::transposeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::transposeImageCreates a vertical mirror image

Descrierea

bool Imagick::transposeImage ( void )

Creates a vertical mirror image by reflecting the pixels around the central x-axis while rotating them 90-degrees. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top