PHP 5.6.7 is available

Imagick::uniqueImageColors

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::uniqueImageColorsDiscards all but one of any pixel color

Descrierea

bool Imagick::uniqueImageColors ( void )

Discards all but one of any pixel color. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.2.9 sau ulterior.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top