Imagick::writeImageFile

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::writeImageFileWrites an image to a filehandle

Descrierea

bool Imagick::writeImageFile ( resource $filehandle [, string $format ] )

Writes the image sequence to an open filehandle. The handle must be opened with for example fopen. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.6 sau ulterior.

Parametri

filehandle

Filehandle where to write the image

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top