ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::getClipRule

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getClipRuleReturns the current polygon fill rule

Descrierea

ImagickDraw::getClipRule ( void ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns the current polygon fill rule to be used by the clipping path.

Valorile întoarse

Returns one of the FILLRULE_ constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top