Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickDraw::getFillOpacity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getFillOpacityReturns the opacity used when drawing

Descrierea

ImagickDraw::getFillOpacity ( void ) : float
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns the opacity used when drawing using the fill color or fill texture. Fully opaque is 1.0.

Valorile întoarse

The opacity.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top