Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickDraw::getStrokeColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getStrokeColorReturns the color used for stroking object outlines

Descrierea

ImagickDraw::getStrokeColor ( void ) : ImagickPixel
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns the color used for stroking object outlines.

Parametri

stroke_color

Valorile întoarse

Returns an ImagickPixel object which describes the color.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top