Dutch PHP Conference 2019

ImagickDraw::getTextUnderColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextUnderColorReturns the text under color

Descrierea

ImagickPixel ImagickDraw::getTextUnderColor ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns the color of a background rectangle to place under text annotations.

Valorile întoarse

Returns an ImagickPixel object describing the color.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top