ImagickDraw::matte

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::mattePaints on the image's opacity channel

Descrierea

bool ImagickDraw::matte ( float $x , float $y , int $paintMethod )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Paints on the image's opacity channel in order to set effected pixels to transparent, to influence the opacity of pixels.

Parametri

x

x coordinate of the matte

y

y coordinate of the matte

paintMethod

PAINT_ constant

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top