PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::pathLineToHorizontalAbsolute

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathLineToHorizontalAbsoluteDraws a horizontal line path

Descrierea

bool ImagickDraw::pathLineToHorizontalAbsolute ( float $x )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Draws a horizontal line path from the current point to the target point using absolute coordinates. The target point then becomes the new current point.

Parametri

x

x coordinate

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top