PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::pathMoveToAbsolute

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathMoveToAbsoluteStarts a new sub-path

Descrierea

bool ImagickDraw::pathMoveToAbsolute ( float $x , float $y )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Starts a new sub-path at the given coordinate using absolute coordinates. The current point then becomes the specified coordinate.

Parametri

x

x coordinate of the starting point

y

y coordinate of the starting point

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top