Bulgaria PHP Conference

ImagickDraw::pathStart

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::pathStartDeclares the start of a path drawing list

Descrierea

bool ImagickDraw::pathStart ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Declares the start of a path drawing list which is terminated by a matching DrawPathFinish() command. All other DrawPath commands must be enclosed between a and a DrawPathFinish() command. This is because path drawing commands are subordinate commands and they do not function by themselves.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top