ImagickDraw::setClipRule

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setClipRuleSet the polygon fill rule to be used by the clipping path

Descrierea

bool ImagickDraw::setClipRule ( int $fill_rule )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Set the polygon fill rule to be used by the clipping path.

Parametri

fill_rule

FILLRULE_ constant

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top