ImagickDraw::setFillOpacity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setFillOpacitySets the opacity to use when drawing using the fill color or fill texture

Descrierea

bool ImagickDraw::setFillOpacity ( float $fillOpacity )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Sets the opacity to use when drawing using the fill color or fill texture. Fully opaque is 1.0.

Parametri

fillOpacity

the fill opacity

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top