PHP 5.6.7 is available

ImagickDraw::setFontFamily

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setFontFamilySets the font family to use when annotating with text

Descrierea

bool ImagickDraw::setFontFamily ( string $font_family )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Sets the font family to use when annotating with text.

Parametri

font_family

the font family

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top