SunshinePHP 2019 CFP Started

ImagickDraw::setStrokeAlpha

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeAlphaSpecifies the opacity of stroked object outlines

Descrierea

bool ImagickDraw::setStrokeAlpha ( float $opacity )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Specifies the opacity of stroked object outlines.

Parametri

opacity

opacity

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 ImagickDraw::setStrokeAlpha()

<?php
function setStrokeAlpha($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(4);
    
$draw->line(100100400145);
    
$draw->rectangle(100200225350);
    
$draw->setStrokeOpacity(0.1);
    
$draw->line(100120400165);
    
$draw->rectangle(275200400350);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500400$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Thomas
3 years ago
Must be set after setStrokeColor().

Values between 0 (invisible) and 1.
To Top