ImagickDraw::setStrokeColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeColorSets the color used for stroking object outlines

Descrierea

bool ImagickDraw::setStrokeColor ( ImagickPixel $stroke_pixel )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Sets the color used for stroking object outlines.

Parametri

stroke_pixel

the stroke color

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top