Bulgaria PHP Conference

ImagickDraw::setStrokeDashOffset

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeDashOffsetSpecifies the offset into the dash pattern to start the dash

Descrierea

bool ImagickDraw::setStrokeDashOffset ( float $dash_offset )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Specifies the offset into the dash pattern to start the dash.

Parametri

dash_offset

dash offset

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top