ImagickDraw::setStrokeOpacity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeOpacitySpecifies the opacity of stroked object outlines

Descrierea

bool ImagickDraw::setStrokeOpacity ( float $stroke_opacity )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Specifies the opacity of stroked object outlines.

Parametri

stroke_opacity

stroke opacity. 1.0 is fully opaque

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top