ImagickPixel::getColorCount

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::getColorCountReturns the color count associated with this color

Descrierea

int ImagickPixel::getColorCount ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns the color count associated with this color.

Valorile întoarse

Returns the color count as an integer on success, throws ImagickPixelException on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top