ImagickPixelIterator::destroy

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::destroyDeallocates resources associated with a PixelIterator

Descrierea

bool ImagickPixelIterator::destroy ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Deallocates resources associated with a PixelIterator.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top