Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickPixelIterator::newPixelIterator

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::newPixelIteratorReturns a new pixel iterator

Descrierea

ImagickPixelIterator::newPixelIterator ( Imagick $wand ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Returns a new pixel iterator.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes. Throwing ImagickPixelIteratorException.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top