PHP 5.6.7 is available

ImagickPixelIterator::resetIterator

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::resetIteratorResets the pixel iterator

Descrierea

bool ImagickPixelIterator::resetIterator ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Resets the pixel iterator. Use it in conjunction with ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow() to iterate over all the pixels in a pixel container.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top