PHPerKaigi 2019

ImagickPixelIterator::setIteratorFirstRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::setIteratorFirstRowSets the pixel iterator to the first pixel row

Descrierea

ImagickPixelIterator::setIteratorFirstRow ( void ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Sets the pixel iterator to the first pixel row.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top