Longhorn PHP 2019 Schedule

ImagickPixelIterator::setIteratorLastRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::setIteratorLastRowSets the pixel iterator to the last pixel row

Descrierea

ImagickPixelIterator::setIteratorLastRow ( void ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Sets the pixel iterator to the last pixel row.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top