PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

IntlBreakIterator::createWordInstance

(No version information available, might only be in Git)

IntlBreakIterator::createWordInstanceCreate break iterator for word breaks

Descrierea

public static ReturnType IntlBreakIterator::createWordInstance ([ string $"locale" ] )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

"locale"

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top